CHÚNG TÔI CÓ PHÒNG

Standard Twin

  Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết …

Standard Double

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

Superior Twin

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

Superior Double

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

Superior Triple

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

  • 1.745.000

Family

  Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết …

Deluxe Triple

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

Deluxe King

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

Superb Deluxe

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …

Regal Deluxe

Phòng được trang bị nội thất hiện đại, thiết kế trang nhã sang trọng, wifi tốc độ cao đáp ứng nhu cầu cần thiết của …