hoa đăng

Thả đèn Hoa Đăng tại Hà Tiên – Kiên Giang

Tại Hà Tiên, thả hoa đăng là một hoạt động, điểm nhấn của lễ hội Tao Đàn Chiêu Anh Các bởi nó không chỉ tạo …